உயிர் தேடல் நீயடி 16

Yuvakarthika

Author
Author
SM Exclusive Author
#1
ஹாய் ஃப்ரண்ஸ்

வந்துட்டேன் ? தொடர்ந்து ஆதரவையும் கருத்துகளையும் வழங்கி வரும் அனைவருக்கும் நன்றி ? இதோ அடுத்த பதிவு. தங்களின் கருத்துக்களை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து நான் ?

அதோடு தினமும் பதிவு கொடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி இருக்கேன் மக்கா, கொஞ்சம் வாழ்த்தி ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க பா, ஆரம்பத்திலேயே மோபைல் மக்கர் பண்ணுது??

க(வி)பி 16

IMG_20191101_130735.jpg
IMG_20191101_130049.jpg
 
#5
ஹாய் ஃப்ரண்ஸ்

வந்துட்டேன் ? தொடர்ந்து ஆதரவையும் கருத்துகளையும் வழங்கி வரும் அனைவருக்கும் நன்றி ? இதோ அடுத்த பதிவு. தங்களின் கருத்துக்களை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து நான் ?

அதோடு தினமும் பதிவு கொடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி இருக்கேன் மக்கா, கொஞ்சம் வாழ்த்தி ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க பா, ஆரம்பத்திலேயே மோபைல் மக்கர் பண்ணுது??

க(வி)பி 16

View attachment 18482
View attachment 18483
Nalla mudivu daily update super
 

Sponsored

Latest Episodes

Advertisements

New threads

Top