நழுவும் இதயங்கள் 1 முதல் 17 வரை

#21
தலைப்பே மிகவும் அருமையாக இருக்கு. படு சுவாரஷ்யமாக கதை போகிறது. பிரியாவின் சொல்லாத காதல் அதுவாகவே திருமணத்தில் முடிவது எதிர்பார்க்காத ஒன்று. இப்ப ஆவது தன் காதலை அவள் சீக்கிரம் தெரியப்படுத்தலாம். நன்றி சாரா.
 

Sponsored

Latest Episodes

Advertisements

New threads

Top