பிரதோஷமும் கரிநாட்களும்

பிரதோஷமும் கரிநாட்களும்

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள், [email protected] என்ற மின்னஞ்சலிலோ சைட் அட்மினின் (smteam) தனி செய்தியிலோ தொடர்பு கொள்ளவும்.தளத்தில் கதைகளை பதிவது எப்படி- விளக்கம்

பிரதோஷம் தேதிகள் தமிழ் காலண்டர்

ஆண்டு

தேதி

மாதம்

நாள் கிழமை

2021

10

ஜனவரி

ஞாயிறு

2021

26

ஜனவரி

செவ்வாய்

2021

40

பிப்ரவரி

செவ்வாய்

2021

55

பிப்ரவரி

புதன்

2021

69

மார்ச்

புதன்

2021

85

மார்ச்

வெள்ளி

2021

99

ஏப்ரல்

வெள்ளி

2021

114

ஏப்ரல்

சனி

2021

129

மே

ஞாயிறு

2021

144

மே

திங்கள்

2021

158

ஜூன்

திங்கள்

2021

173

ஜூன்

செவ்வாய்

2021

188

ஜூலை

புதன்

2021

202

ஜூலை

புதன்

2021

218

ஆகஸ்ட்

வெள்ளி

2021

232

ஆகஸ்ட்

வெள்ளி

2021

247

செப்டம்பர்

சனி

2021

261

செப்டம்பர்

சனி

2021

277

அக்டோபர்

திங்கள்

2021

291

அக்டோபர்

திங்கள்

2021

306

நவம்பர்

செவ்வாய்

2021

320

நவம்பர்

செவ்வாய்

2021

336

டிசம்பர்

வியாழன்

2021

350

டிசம்பர்

வியாழன்

 

கரி நாட்கள்

ஆண்டு

தேதி

மாதம்

நாள் கிழமை

2021

14

ஜனவரி

வியாழன்

2021

15

ஜனவரி

வெள்ளி

2021

16

ஜனவரி

சனி

2021

24

ஜனவரி

ஞாயிறு

2021

30

ஜனவரி

சனி

2021

27

பிப்ரவரி

சனி

2021

28

பிப்ரவரி

ஞாயிறு

2021

1

மார்ச்

திங்கள்

2021

19

மார்ச்

வெள்ளி

2021

28

மார்ச்

ஞாயிறு

2021

1

ஏப்ரல்

வியாழன்

2021

19

ஏப்ரல்

திங்கள்

2021

28

ஏப்ரல்

புதன்

2021

21

மே

வெள்ளி

2021

30

மே

ஞாயிறு

2021

31

மே

திங்கள்

2021

15

ஜூன்

செவ்வாய்

2021

20

ஜூன்

ஞாயிறு

2021

18

ஜூலை

ஞாயிறு

2021

26

ஜூலை

திங்கள்

2021

5

ஆகஸ்ட்

வியாழன்

2021

18

ஆகஸ்ட்

புதன்

2021

13

செப்டம்பர்

திங்கள்

2021

15

அக்டோபர்

வெள்ளி

2021

23

அக்டோபர்

சனி

2021

6

நவம்பர்

சனி

2021

17

நவம்பர்

புதன்

2021

22

நவம்பர்

திங்கள்

2021

26

நவம்பர்

வெள்ளி

2021

3

டிசம்பர்

வெள்ளி

2021

21

டிசம்பர்

செவ்வாய்

2021

24

டிசம்பர்

வெள்ளி

2021

26

டிசம்பர்

ஞாயிறு

 

  • Published
    Apr 19, 2021
  • Page views
    162

Advertisements

Latest Episodes

Advertisements