அதிசயம்

SAROJINI

Author
Author
#1
மலரில்...
ஈராறு ஆண்டுக்கோர்
அதிசயமாய்
குறிஞ்சி...!!!

பாரில்...
எனக்கோர்
அதிசயமாய்
நீ!

- சரோஜினி
 
Last edited:

srinavee

Author
Author
SM Exclusive Author
#6
யாருப்பா உங்களுக்கான அதிசயம்....:love::LOL:(y) நானும் தெரிஞ்சுக்குறேன்:ROFLMAO:
 

srinavee

Author
Author
SM Exclusive Author
#10
நன்றி வந்தால் லைக்& கமெண்ட்ஸ் வராது கவிக்குயில் எப்படி வசதி?
 

Advertisements

Latest updates

Top