அத்தியாயம் 18 - முதல் கடற்போர்

#2
இக்கதையை படிக்கும் பொழுது கண் முன்னே காட்சிகள் விரிகிறது சங்க காலங்களில் போர் முறைகள் பற்றிய விளக்கங்கள் அருமை கல்பனா
 
Last edited:
#8
நானும் ஆதனுடனும், கன்யாவுடனும் சேர்ந்து போருக்கு சென்ற உணர்வு வந்தது...

மிக மிக த்த்துருபமாக இருந்தது...
ஆவலுடன் அடுத்த பதிவிற்காக காத்து இருக்கிறேன்
 

Find SM Tamil Novels on mobile

Latest Episodes

Mobile app for XenForo 2 by Appify
Top