அத்தியாயம் 18 - முதல் கடற்போர்

#8
நானும் ஆதனுடனும், கன்யாவுடனும் சேர்ந்து போருக்கு சென்ற உணர்வு வந்தது...

மிக மிக த்த்துருபமாக இருந்தது...
ஆவலுடன் அடுத்த பதிவிற்காக காத்து இருக்கிறேன்
 

Sponsored Links

Top