அத்தியாயம் 26 - வில்லவன் விழா (அ) காமன் விழா

#21
இரு திங்கள் பிரிவுக்கு தான் ஒத்துக்கொண்டான் ஆதன் ஆனால் தென்னவன் என்ற காலன் கன்யாவின் உயிரை குடித்து விட்டானா.நிரந்தரமா பிரிச்சுட்டானா.kaaman vizha narration nice kuraiya kadal konduruchu aadhan enna aanan. Romba varuthama iruku paavam aadhan sis
 
#30
இரு திங்கள் பிரிவுக்கு தான் ஒத்துக்கொண்டான் ஆதன் ஆனால் தென்னவன் என்ற காலன் கன்யாவின் உயிரை குடித்து விட்டானா.நிரந்தரமா பிரிச்சுட்டானா.kaaman vizha narration nice kuraiya kadal konduruchu aadhan enna aanan. Romba varuthama iruku paavam aadhan sis
நிரந்தரமாக பிரித்தே விட்டான்😢😢
tq sridevi!!
 
Top