அவனும் அவளும்

Sugaa librarian

Well-known member
கதைக்கு பொருத்தமா இருக்கா? என் mindku இவங்கதான் பொருத்தமா இருந்தாங்க.. பிடிச்சிருக்கா? ?
?கதை செம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம சூப்பர்....??????????

?நீங்க தேர்ந்தெடுத்த முகங்களும் சூப்பர்...
 

Advertisements

Advertisements

Top