உதிரி - 1 - வினைச்சொல் விகுதி

Kavyajaya

SM Exclusive
Author
SM Exclusive Author
#31
ஒன்னுகூடிட்டாங்கைய்யா ஒன்னுகூடிட்டாங்கைய்யா.. 😤😤🙄🙄
அதெல்லாம் இல்லை.. நான் நல்ல பொண்ணு.. இப்படில்லாம் பண்ண மாட்டேன். 🤗🤗🤗
 

Advertisements

Latest updates

Top