எழுதுகிறேன் ஒரு கடிதம் - Epilogue

Yuvakarthika

Author
Author
SM Exclusive Author
வார்த்தைகள் இல்லை சகி, மிக அழகான நிறைவை தந்து இருக்கீங்க 👏👏👏👏 கடைசியில் ராஜனுடைய, 'எழுதுகிறேன் ஒரு கடிதம் என் மகளுக்காக' அற்புதம்,😍😍😍😍😍
வாழ்த்துக்கள் சகி 👍👍👍👍👏👏👏👏👏🧡🧡🧡🧡🧡🧡
உங்கள் எழுத்து பயணம் தொடர வாழ்த்துக்கள் 👍👍👍👍
 

Sanshiv

Author
Author
SM Exclusive Author
வார்த்தைகள் இல்லை சகி, மிக அழகான நிறைவை தந்து இருக்கீங்க 👏👏👏👏 கடைசியில் ராஜனுடைய, 'எழுதுகிறேன் ஒரு கடிதம் என் மகளுக்காக' அற்புதம்,😍😍😍😍😍
வாழ்த்துக்கள் சகி 👍👍👍👍👏👏👏👏👏🧡🧡🧡🧡🧡🧡
உங்கள் எழுத்து பயணம் தொடர வாழ்த்துக்கள் 👍👍👍👍
மிக்க நன்றி கார்த்திகா 😍😍😍😘😘😘
 

Advertisements

Latest updates

Top