கருத்து சொல்லுங்க நட்புகளே....

#21
Hi,
put on your bio alarm clock. fix a time in your mind to go to sleep. (say 9 pm or 10 pm or 11 pm) likewise fix a time for early morning getting up. finish your dinner between 7 and 7 -30 pm. before you go to sleep, finish all your works like prayer, and any other thing. then lye down in the bed. let the body limbs go loose, from head to toes.take three deep breath. auto suggest your mind 10 times that you are relaxing.don,t allow you to disturb any sound, anything from out side world and auto suggest that you are sleeping. this is a way of dhyanam or psychological auto suggestion. when you experiment this you should have a firm belief in it. when you woke up in the morning relax ten to twenty seconds, get up immediately with pleasant thoughts and start your duties. try this experiment for a week and inform the results. okay. best wishes.
 

Guhapriya

Well-known member
#23
இப்போ தூக்கமின்மை ஒரு வியாதியா மாறி வருகிறது. சகோதரி உங்களுக்கு எப்பொழுதிலிருந்து இந்த பிரச்சினை இருக்கு. குழந்தை பிறந்த பிற்கா இல்லை அதற்கு முன்னர்ஆ? After delivery some ladies affected by stress. குழந்தையை பார்த்து வீட்டு வேலை செய்யும் போது நம்மால் நினைக்கும் நேரம் தூங்க முடியாது. அது நம் ஹார்மோன் பிரச்சினை உண்டு பண்ண வழி இருக்கிறது. ஹார்மோன் பிரச்சினை இருந்தால் தூக்கம் வராது. இரவு பத்து மணிக்குள் படுத்தல் நல்லது. அதற்கு மேல் நேரம் ஆனால் உடலுக்கு நல்லது இல்லை, முடிந்த வரை இரவு தூங்கும் முன் cell phone use செய்ய வேண்டாம் . தூக்கம் வராது. இது என் அனுபவம் பாடம். பழக்கத்தை மாற்றிக் கொள்ளலாம் சகோதரி கவலை வேண்டாம்.
 
#24

Yoga Mudras for Insomnia

-
October 13, 2017
0
18379

Every one of us has some experience with sleeplessness. It is quite common when we are in the excited mood. But if you are not able to sleep every day then it can lead to a very critical problem. Reading this post “Yoga Mudras for Insomnia” is beneficial for you to get rid of such situation.
 

Advertisements

Latest updates

Top