கற்புநிலை யாதெனில்-- Final

Kathambari

Author
Author
SM Exclusive Author

Kathambari

Author
Author
SM Exclusive Author
Happaah Mesmerizing Story... நீங்க வார்த்தைகளைக் கையாளும் விதம் இருக்கே அப்படியே படிக்கிறவங்களைக் கதைக்குள்ள கூட்டிட்டுப் போயிடறீங்க காதம்பரி. நீங்க இன்னும் நிறைய வித்தியாசமானக் கதைகள் எழுதணும். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள். ஆணவன் சரியான பெயர் தான் நம் கதாநாயகனுக்கு. அவனுக்கு மட்டுமே இந்தப் பெயர் பொருந்தும்.
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
 

Kathambari

Author
Author
SM Exclusive Author
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
🙏 🙏 🙏
 
Awesome is a understatement for this story..what a magical narration..I am really in tears as I finish the story..

The emotions of the hero and heroine, beautifully portrayed! The way the hero advances towards her is Kavidhal..it was a sheer pleasure reading this story.

It is such a difficult topic to write . treading in a fine line.. you have done a wonderful job..you have done justice to every character..as a reader I was able to feel the pain and pleasure of the characters...

Thank you so much for such an effort... you are an awesome writer..
 

Kathambari

Author
Author
SM Exclusive Author
Awesome is a understatement for this story..what a magical narration..I am really in tears as I finish the story..

The emotions of the hero and heroine, beautifully portrayed! The way the hero advances towards her is Kavidhal..it was a sheer pleasure reading this story.

It is such a difficult topic to write . treading in a fine line.. you have done a wonderful job..you have done justice to every character..as a reader I was able to feel the pain and pleasure of the characters...

Thank you so much for such an effort... you are an awesome writer..
Thanks... Happy to hear...
 

Sponsored

Advertisements

Top