குடைக்குள் கருத்தரங்கம்

srinavee

Author
Author
SM Exclusive Author
#18
மழையான என் உணர்வில்
நனைகிறேன் உன் நினைவில்
குடையாய் நம் இதயங்கள் நனையாமல் இருக்கட்டும்
 

Advertisements

Latest updates

Top