ஜீவனின் துணை எழுத்து - 5

#71
Bawani ma.. 🙁🙁
Itha sathiyama yathir pakala..

Jeevanin mana pirathesa nilai marumo..😲😲😲

Nan vangito vanthan.. bhavani kaga..
Yen bhavani kaga ...nambikai udan nangalum..😍😍😍

Nathan appa va pesitar..
Romba feel panna vechutingale..
 

Premalatha

General
SM Team
#72
தனது உலகத்தில் தனியே நின்று கொண்டு புரியாமல் உபயோகித்த வார்த்தைகள் எல்லாம்… அவள் உலகத்தில் புழக்கத்தில் இல்லாத வார்த்தைகள் என்று புரிந்தது.

என்னை கவர்ந்த வரிகள் காதம்பரி 😍😍

கதையின் போக்கை நினைத்தாலே பயமாக இருக்கு .. பவானியின் நிலையை எண்ணி கவலையாக இருக்கு ..
 

Kathambari

Author
Author
SM Exclusive Author
#73
Bawani ma.. 🙁🙁
Itha sathiyama yathir pakala..

Jeevanin mana pirathesa nilai marumo..😲😲😲

Nan vangito vanthan.. bhavani kaga..
Yen bhavani kaga ...nambikai udan nangalum..😍😍😍

Nathan appa va pesitar..
Romba feel panna vechutingale..
Thanks dear babie 💖
 

Kathambari

Author
Author
SM Exclusive Author
#74
தனது உலகத்தில் தனியே நின்று கொண்டு புரியாமல் உபயோகித்த வார்த்தைகள் எல்லாம்… அவள் உலகத்தில் புழக்கத்தில் இல்லாத வார்த்தைகள் என்று புரிந்தது.

என்னை கவர்ந்த வரிகள் காதம்பரி 😍😍

கதையின் போக்கை நினைத்தாலே பயமாக இருக்கு .. பவானியின் நிலையை எண்ணி கவலையாக இருக்கு ..
எனக்கும்..
Thanks Prema ka 💝
 

Kathambari

Author
Author
SM Exclusive Author
#76

Sponsored

Latest Episodes

Advertisements

Top