நனியுண்டு நனியுண்டு காதல்! - 5

Suvitha

Brigadier
SM Team
#16
எனக்கு இந்த பதிவை படிச்சிட்டு சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை சகோ...பஞ்சாயத்து கூட்டப்பட்டது ஒரு ஆளுக்கு, ஆனால் தீர்ப்பு எழுதப்படுறது இன்னொரு ஆளுக்கா!
 

Advertisements

Latest updates

Top