பிரியமான (தல )ப்ரியங்காவுக்கு (சஷி ji )பிறந்த நாள் சமர்ப்பணம் 💐💖🤩

Maha

Author
Author
SM Exclusive Author
#23
View attachment 15294




View attachment 15295


View attachment 15296

priya akka.wish you a many more happy returns of the day.you are such a gem of a person that i has the privilege to be acquainted with.

you and your family will be always in my daily prayers

people who convert their life as ladder for other is really hard to see now a days.but you are one of the true human and beloved friend,sister who keeps others before you

only some people has the ability to change other's lives,path altogether.you are such a beacon light for us

may the almighty be always with you.

love you lots and daily

your sister
honey
Lovely msg ஹனி 👌👍😉🤩🤩💖💖
 

Selva sankari

Major
SM Exclusive Author
#25
மாகாம்மா என்னைக்கும் நீங்க பண்றது எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான்... அருமையான பிறந்த நாள் பரிசு தந்திருக்கீங்க... சஷிக்கு.
மலரும் நினைவுகள் இவை யாவும்... 👏👏👏
 

Maha

Author
Author
SM Exclusive Author
#30
மாகாம்மா என்னைக்கும் நீங்க பண்றது எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான்... அருமையான பிறந்த நாள் பரிசு தந்திருக்கீங்க... சஷிக்கு.
மலரும் நினைவுகள் இவை யாவும்... 👏👏👏
🤩👍nandri pa selva 😉😊
 

Sponsored

Latest Episodes

Advertisements

Latest updates

Top