பொக்கிஷப் பேழை - 8 & 9

#4
??????????கவிதாயினி காதம்பரியின்.... 64bad6dd828725aec132ee1028922234.jpg
பொக்கிஷப் பேழையில்......
??????????


?மைக்கேலின் திடீர்க்காதலி.... 7408b8e47e965e7abad29978ee5b4da5.jpg

ஒப்பனைகள் இல்லா அபூர்வ அழகி. ....

❤மைக்கேலை... காதலன் என்ற அழைப்போடு....

?அழகியின் காதலன் என்ற அழைப்பில். ..

?தனத்தின் அவஸ்தைகள்....

❤அழகியின் கண்கள் காதலனின் எல்லை வரை மட்டுமே... 34a43d3a538f22eecfefd0c1b1a3a378.jpg

?பெயர் சொல்லி
அழைக்கச் சொல்லும்

மைக்கேலுக்கு. ..

❤அழகியின் பதில் இதயத்திற்கு இயலாத காரியமாம்.... 80cff961ee1c8887452039614d6e3f12.jpg

❤எரிமலைக் குழம்பாய் தனம்...

❤அழகியின் காதலை மறுக்கும் மைக்கேல்...

?தனத்திடம் சில மன்னிப்புகளுக்குப் பிறகு....

❤அழகியிடம் காதலியே என அழைப்பு....

?தனத்தின் பொறுமல்கள்...

?நாணயத்தை தேட அழகியின் உதவியாய்...
வழிமுறைகளும்... விதிமுறைகளும்... f4c55195ca5584016d3e160cde7cfc9c.jpg


?அழகியுடனான பயணத்தில் நால்வரும்... a562c2badd656c7d36c9a5e6182f081d.jpg

?மனிதச் சங்கிலி முறையில்...
 
Last edited:
#8
paaruda.... mic ku vandha vaazhva..,..... adra adra..... ne nadadhu da....... oru ponnu thana vandhadhum namba dhanam thana un pakkam thirumbura pola....:sneaky::love:

epdi ka ipd.... midiyala...... romeo kaiyil ulladha..... ena da panna pora....... ean mic a mattum poga vida mattudhu..... oh love oooooooooo...... andha ponnu than kadhalaney nu uruguchey:unsure::unsure:

waiting ka....
 
Advt

Advertisements

Top