மாம்பழ ஐஸ்கிரீம்

#1
Mango Ice cream

Ingredients Servings : 10 small cups


Mango puree 1 cup

Condensed milk 400 g (milk maid)

Amul fresh cream 1 cup


Method

First beat fresh cream with electric beater until thick foam consistency. it will take around 10 min. if don't have electric beater, whisk it well. but it will take 20 min.

Then add condensed milk and again beat it well for 5 min.

Then add mango puree and gently mix it well.

Then transfer it in to an airtight container. freeze it for up to 15 hours.

Serve it and enjoy the home made ice cream

FOR MORE STEP BY STEP PICTURES AND RECIPES PLEASE VISIT MYSAMAYALSNAPS.COM
 
#2
ரொம்ப சுவையான ஐஸ்கிரீம். என் பொண்ணுங்களுக்கு மாம்பழம் என்றால் கொள்ளைப் பிரியம். இனி ஐஸ்கிரீம் என்றால் சொல்லத் தேவையில்லை.
1556082192446.png 1556082346193.png
 
Top