வணக்கம் நான் வெங்கடேஷ் என்னும் வீயார்

#1
வணக்கம் நான் வெங்கடேஷ் என்னும் வீயார். சிறுகதைகள் கவிதைகள் எழுதுவது என் பொழுதுபோக்கு. அதை இங்கே எப்படிப் பதிவது?
 

Dhanuja

SM Exclusive
Author
SM Exclusive Author
#2
வணக்கம் நான் வெங்கடேஷ் என்னும் வீயார். சிறுகதைகள் கவிதைகள் எழுதுவது என் பொழுதுபோக்கு. அதை இங்கே எப்படிப் பதிவது?
Thendral akkavai anugavumm tholare
 
#8
வணக்கம் நான் வெங்கடேஷ் என்னும் வீயார். சிறுகதைகள் கவிதைகள் எழுதுவது என் பொழுதுபோக்கு. அதை இங்கே எப்படிப் பதிவது?
You just contact @smteam Admin or @Thendral in their Profiles
Or contact @anisiva Moderator in her profile, CRVenkatesh brother
 

Advertisements

Latest updates

Top