விடை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்... | அறிவியல் புதிர் | விடுகவிகள்

Vijayanarasimhan

Author
Author
SM Team
#42
போட்டுட்டேன் சகோ... எனது கவிதை இழையில் பாருங்கள்... நன்றி... :):)(y)(y)
 

Sponsored

Advertisements

Top