ஷகலக பேபி சஷி பேபி

#47
செம பாட்டாவே பாடிட்டீங்க நடுவுல மானே தேனே பொன்மானே சேர்த்துக்கங்க
சஷியே எங்க அட்மினே அப்டேட் எப்ப தருவிங்க
ப்ரியாவே பிரியமான தோழியே அதுவும் உங்களுக்கு தெரியுமா
சுப லாலியே லாலி லாலி லாலியே
 
#48
செம பாட்டாவே பாடிட்டீங்க நடுவுல மானே தேனே பொன்மானே சேர்த்துக்கங்க
சஷியே எங்க அட்மினே அப்டேட் எப்ப தருவிங்க
ப்ரியாவே பிரியமான தோழியே அதுவும் உங்களுக்கு தெரியுமா
சுப லாலியே லாலி லாலி லாலியே
😄😄😄😄😄😄😄😄😄👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍
 
#50
ஷகலக பேபி சஷி பேபியிடம் 💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️ பார்த்தி மாமா darlings💃💃💃💃💃💃 ud கேட்டலும் அதற்கு அவர்களின் பதில்களும்.....

பார்த்தி டார்லிங்ஸ்...
ஷகலக பேபி ஷகலக பேபி ud தரத் தோணலையா......
ஷகலக பேபி ஷகலக பேபி பார்த்தி மாமாவை கூட்டி வரத் தோணலையா....

சஷி பேபி...
நோ நோ நோ நோநோ நோ நோ

பார்த்தி டார்லிங்ஸ்...
ஷகலக பேபி ஷகலக பேபி ud தரத் தோணலையா.........
ஷகலக பேபி ஷகலக பேபி பார்த்தி மாமாவை கூட்டி வரத் தோணலையா

சஷி பேபி....
நோ நோ நோ நோநோ நோ நோ

பார்த்தி டார்லிங்ஸ்....
வார்த்தை என்று சொல்லிவிழும் ud ஒன்றை வீசிப் பாரு ஷையோ ஷையோ ஷையோ ஷையோ

சஷி பேபி.....
நோ நோ நோ நோநோ நோ நோ

பார்த்தி டார்லிங்ஸ்....
பபப பபபபப பயம் என்ன
ததத ததததத தடை என்ன உள்ளத்தில் உள்ளது எல்லாம் ud ஒன்றில் போட்டால் என்ன

சஷி பேபி....
நோ நோ நோ நோநோ நோ நோ

பார்த்தி டார்லிங்ஸ்....
யா ஷகலக பேபி ஷகலக பேபி ud தரத் தோணலையா
ஷகலக பேபி ஷகலக பேபி பார்த்தி மாமாவை கண்ணில் காட்டத் தோணலையா......

SM site ல் புது கவிதை thread ல் night பன்னிரண்டில் சந்தித்திருப்போம்..
Comment thread ல் எங்களின் comment ஐ போட்டு அடுத்த ud வரை காத்திருப்போம்.....

சஷி பேபி
நோ நோ நோ நோநோ நோ நோ நோ


பார்த்தி டார்லிங்ஸ்.....
ஃப்ரைடேயில் ud தந்துட்டு போ.....
சடர்டேயில் ud தந்துட்டு போ....
சன்டேயும் ud தந்துட்டு போ தந்துட்டுப்போ...


சஷி பேபி....
நோ நோ நோ நோநோ நோ நோ நோ நோ

பார்த்தி darlings....
யா ஷகலக பேபி ஷகலக பேபி ud தரத் தோணலையா....
ஷகலக பேபி ஷகலக பேபி பார்த்தி மாமாவை கண்ணில் காட்டத் தோணலையா...


சஷி பேபி....
நோ நோ நோ நோநோ நோ நோ நோ நோ

பார்த்தி darlings.....
நாங்கள் readers ஆனதும் நீங்கள் writer ஆனதும் ஏக்கு துஜே கே லியே கிட்ட வா ஏக்கு துஜே ஏக்கு துஜே ஏக்கு துஜே கே லியே ஏக்கு துஜே ஏக்கு துஜே ஏக்கு துஜே கே லியே

சஷி பேபி
நோ நோ நோ நோநோ நோ நோ நோ நோ

பார்த்தி டார்லிங்ஸ்....
ஹே ஹே ஹே ஹே என்னம்மா ஆச்சு உங்களுக்கு....???🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
பார்த்தி மாமாவை கண்ணுல காட்டுங்கம்மா....😕😕😔😔😔😞😞😞😕😕😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
@smteam
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😍😍😍😍😍😘😘Sema superrrrrrrr dr sasi sis sikerama ud thanga plzzzzzz
 

Advertisements

Latest updates

Top