😊😊

#27
பீட்ரூட் அல்லது பூஃட் கலரா. நிலவுக்கு வெல்லப்பாகா அல்லது தேங்காய் சிரட்டையிலிருக்கும் கறுப்புப் பொட்டா, பிங்குக்கு மாதுளைச் சாறா விடையைச் சொல்லுங்கோ என்ற கிட்னி பாவம்.
 

Sponsored

Latest Episodes

Advertisements

Top