BAKRIT WISHES

#1
அனைத்து இனிய தோழர்
தோழிகளுக்கு என்னுடைய
மனமார்ந்த இனிய பக்ரீத்
பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்,
அன்புப் பூக்களே
 
Last edited:
#3
அனைத்து இனிய தோழர் தோழிகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த இனிய பக்ரீத் பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள், அன்புப் பூக்களே
Thank you banumaa😍😍😍😍😍😍😍
 

Advertisements

Latest updates

Top