UEJ 33

Riy

Author
Author
#1
அன்பு நட்புக்களே..

உன்னோடு தான்.. என் ஜீவன்... பகுதி 33 யை பதிந்துவிட்டேன்.

https://www.smtamilnovels.com/uej-33-1/

https://www.smtamilnovels.com/uej-33-2/

சென்ற பதிவில் ஆரனின் கடந்தகாலத்தை அறிந்து கொண்டு அவனுக்காய் ஆதரவு தந்து கருத்துக்களையும், விருப்பங்களையும் பகிர்ந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த பகுதியில் கௌதமின் கடந்தகாலத்தை தெரிந்து கொண்டு தவறு யாரிடம் என்று உங்களின் கருத்துக்களை பதிவிடும் படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
 
#5
அன்பு நட்புக்களே..

உன்னோடு தான்.. என் ஜீவன்... பகுதி 33 யை பதிந்துவிட்டேன்.

https://www.smtamilnovels.com/uej-33-1/

https://www.smtamilnovels.com/uej-33-2/

சென்ற பதிவில் ஆரனின் கடந்தகாலத்தை அறிந்து கொண்டு அவனுக்காய் ஆதரவு தந்து கருத்துக்களையும், விருப்பங்களையும் பகிர்ந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த பகுதியில் கௌதமின் கடந்தகாலத்தை தெரிந்து கொண்டு தவறு யாரிடம் என்று உங்களின் கருத்துக்களை பதிவிடும் படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

Nice update
 
#6
Fb எல்லாம் முடிஞ்சிதுனு நினைக்கிறேன்...
அழகான இரு பதிவுகள்.
கடைசியா ஆரன் என்ன சொல்லிருப்பான???...
Eagerly waiting fr. Next epi Riya.
 

Advertisements

Latest updates

Top